Akinek van füle...
„Akinek van füle, hallja!” - mondja Jézus többek közt a magvető példázatában is. Soha nem volt aktuálisabb e jézusi mondás – hisz minden információ, minden adat, tudás előttünk van. Kérdés csupán, hogy élünk-e vele? Kell-e nekünk? Ha halljuk, cselekszünk-e? S ha cselekszünk, áldást kérünk-e? Csupa olyan kérdés, amit mindennap meg kell(ene) válaszoljunk. Ha mindennap nem is, de időről időre igen. Évente egyszer legalább...


A tavalyi esztendő az Unitárius Egyházközségben a szórakoz(tat)ás jegyében indult. Megtartottuk a szokásos farsangi házasember bált – csatlakozott a fiatal házasok színdarabos előadása mellé a helyi nőegylet és a néptánccsoport is. A kevés érdeklődőnek színvonalas műsort ajándékoztunk őszinte szeretettel. A farsangi idő után az elcsendesedés ideje következett, melyet az imahét hivatott feltölteni. A tavalyi esztendőben szolgálatra hívtuk Benedek Jakab, segesvári unitárius lelkészt, Kiss Levente székelymuzsnai református lelkipásztort, Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi unitárius lelkésznőt, Varga Sándor szovátai unitárius lelkészt és Török István olthévízi unitárius lelkész-esperest, akik szolgálatukkal hozzásegíthettek lelki életünk elmélyüléséhez.
A tavasz folyamán sor került a szokásos kiflisütésre, mely alkalomból a papilak munkálataira igyekeztünk gyűjtést szervezni. Köszönet hát mindenkinek, aki ennek érdekében bármit is tett! A begyűlt összeggel, a földek után kapott támogatással és pályázati úton nyertekkel elindítottuk a papilak felújítását. Kezdetnek a valamikori kamra és konyha rendbetételét céloztuk meg. A szerény összegek hamar elfogytak, ezért kénytelenek voltunk leállítani a munkálatokat, de így is hálásak vagyunk azért, amit megtehettünk.
A nyár elején a hosszan tartó esőzések miatt a székelyderzsi jégverés napi határkerülők ellátogattak Székelymuzsnába is. Azért is megjegyzendő ez az alkalom, mert 200 éve, hogy minden június utolsó szombatján teszik ezt, kérvén a jó Isten áldását terményeikre, vizükre, életükre. Ebben az esztendőben az áldás itt is elhangzott – jelen alkalomból főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr részéről. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ez eseményen a testi téplálékról gondoskodtak. Isten áldása legyen életükön!
Példaképek témakörrel augusztus első hetében immár tizenegyedik alkalommal rajtolt az unitárius gyermekhét a Székelyderzsi- és Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség közös szervezésében. Az unitárius hit egyik alapvető tanítása szerint Jézus tanításának nyomában mindannyian a tökéletesedés útját járjuk, hogy olyanná válljunk amilyen a mi mennyei Atyánk. A gyermekhéten a tökéleteset kerestük bibliai példákkal és jelenkori történetekkel; zsoltárénekléssel, rovásírástanulással, ostorfonással, barantás gyakorlatokkal, arcfestéssel, számháborúval és vetélkedőkkel tarkítva a napot. József, Jób, Jónás és Jézus életpéldáin elindulva a személyes példaképek felé, reméljük példát tudtunk állítani a több mint hetven gyermek életébe.
Az idei őszi hálaadást különlegessé varázsolta egy új gyülekezet születése, a régi és új összekapcsolódása. Zetelaka katolikus voltáról híres, ám beköltözés révén annyi unitárius emberre akadtunk, hogy elhatározták, egyházközséggé kívánnak alakulni. Mivel ők is kevesen vannak, a muzsnai unitáriusok is, senkinek sem árthat ha a kevesek összefognak. Ezt az összefogást ünnepeltük közösen, estébe nyúlóan, jó kedvvel, ismerkedéssel, szeretettel. Adjon Isten nekünk még sok hasonló találkozást!
A 2016-os esztendőt a példabeszédek megértésére szánjuk, ezért is a kezdeti idézet: „Akinek van füle, hallja”. És nemcsak.

Minden kedves Olvasót szeretettel és áldással köszöntök az új esztendőben is, az alábbi népköltéssel:
Adjon Isten jó szándékot,
Tiszta szívből ajándékot!
Erőt, tudást, akaratot,
Fehér lelket, patyolatot.

Adjon néktek békességet,
Szorgalmat, jó egészséget,
Igaz társat, hű barátot,
Tiszta házat, jó kabátot!

Jó kabátban jó nagy szívet,
Jó nagy szívben igaz hitet!
Igaz hitben igaz élet!
Adjon Isten boldog évet!Szeretettel: Újvárosi Katalin, unitárius lelkésznő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése