Kiértékelő

Egy esztendő fordulóján illendő szembenézni önmagunkkal. Illendő megvizsgálni cselekedeteinket, számot vetni s aztán vagy megtartani azt, vagy jobbítani rajta. Olykor arra gondolok, milyen könnyű is volt régen élt asszonytestvéreimnek, akik tudták: szilveszterre rétest kell készíteni. S amíg tekeredett a rétes – nem könnyű feladat elkészíteni – addig végigtekergett szemük előtt az egész esztendő. Onnan már könnyű volt belépni a templomi csöndbe s imádkozni azért, hogy adjon Isten nekünk szebb jövőt!
Így esztendő fordulón mi, unitáriusok is szembenézünk önmagunkkal. Visszatekintünk, tervezünk. Ami emberi odatesszük, s az áldást fentről várjuk - fogalmaztam meg a tavalyi év kiértékelésénél s most sem tehetek mást: visszanézek és összegzek. 


A 2014-es esztendőt a példaképek esztendejének kiáltottuk ki. A vasárnapi istentiszteletek alkalmain olyan személyekkel találkoztunk, akik valamiben életük során példát tudtak mutatni. Voltak bibliai szereplők, híres unitáriusok, neves gondolkodók és egyszerű hétköznapi emberek. Mind tanítottak bennünket életükkel!
Az esztendőt a megszokott farsangi bálunkkal kezdtük, mely alkalommal két előadást tanultak be a helyi fiatal házasok. (Nóti Károly: Madame Sabine elrablása, illetve Az adóbevallás) A mulatozások után a befelefordulás időszaka következett. Az imaheti alkalom lehetőséget adott erre. Ezen a héten Kiss Zsuzsánna haranglábi-, Major László datki-, Kovács István sepsiszentgyörgyi-és Sípos László firtosváraljai unitárius, illetve Sógor Géza kányádi református lelkészek végeztek szolgálatot. Remélem épülésünkre szolgáltak!
A tavasz folyamán az asszonyok muzsnai kiflit sütöttek adománygyűjtés céljából. Köszönjük, hogy szívesen vásároltak belőle és ezáltal segítették a muzsnai unitáriusokat.
Nyár folyamán több közmunkára került sor: rendbe került a papi kert, az udvar, majd elhelyezésre kerültek a papilakon az új ajtók és ablakok is. A kiskultúron változás nem esett, használata azonban egyre gyakoribb.
Az unitárius gyermekhetet - az előző évekhez hasonlóan - közösen tartottuk meg a derzsiekkel, így több mint nyolcvan gyerek vett részt a táborban. A gyermekhét záró istentiszteletét Derzsben tartottuk, melyen részt vettek a muzsnai gyerekek is, szüleikkel, rokonaikkal.
A falunapnak a Református Egyházközség adott otthont a megszokott időpontban, majd bemutatásra kerültek a falu festett bútorai. Ez alkalommal előadást tartottam a népi festett örökségről.
Az őszi hálaadás alkalmával kosarakban hozott javakkal adtunk hálát Teremtő Istenünknek.
Karácsony ünnepén a gyermekek betlehemest mutattak be, a Kornis Kata Asszonykórus pedig előadta karácsonyi koncertjét. Szilveszterkor együtt koccintottunk ismét a boldogabb új év reményében.
Az elmúlt esztendőben két gyermeket kereszteltünk meg: Balázsi László Lorándot és Moldovan Jenifert. Isten éltesse őket szüleikkel, keresztszüleikkel és nagyszüleikkel egyaránt.
Két egyházközségi tagunktól váltunk meg: Kovács Máriától és az egykori megyebírónktól, Kerestely Domokostól. A jó Isten nyugtassa őket békében, az őket gyászolóknak adjon vigasztalást.
Magyarországi adományt kaptunk a tél folyamán, mely több mint 60 könyvet tartalmaz - megalapozván egy könyvtár kialakulását.
2014 eseményeit röviden így lehet összefoglalni. 2015 hajnalán arra bíztatlak - akárcsak tavaly -, hogy idén se feledkezz el Istenedről, egyházadról, népedről. Ne zárkózz el, mert vagyunk még, tégy jót, mert jónak lenni jó, és szólj áldást, mert Isten titkon van és hallja szavaid!
Újvárosi Katalin unitárius lelkésznő


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése