Hiterősítő imahét 2009


A Székelymuzsnai Unitárius templom felülnézetből
 A képet Varga Norbert készítette

2009-ben a hiterősítő imahetet március 9 és 14 között tartottuk, délután 4 órától. Íme néhány gondolat és emlékkép a hétről:


Hétfő
Kelemen Levente, unitárius lelkész, Homoródoklánd
kelemenlevente.jpg
Kelemen Levente
Az alábbi szentírási helyekre alapozva mondott szép prédikációt arról, hogy hogy lehetünk egymás támogatói, védői, bátorítói, erősítői: ISTENBEN BÍZÓ KÖZÖSSÉG..
“Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” (5Mózes 30:19)
“Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?” (Jób 12:7-9)

csetearpad.jpg
Csete Árpád


Kedd
Csete Árpád, unitárius lelkész, Homoródalmásról 
az alábbi szentírási üzenet vezetésével prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyi érték mellet megyünk el észrevétlen (Isten, család, közösség…). Kérte, hogy Jézus-követő emberekként figyeljünk oda ezekre az értékekre.
“Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1:15)szaszcsereykatalin.jpg
Szász Cserey Katalin
Szerda
“Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres; aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevé azt.” (Mk 13:44-46) - szentírási üzenetre alapozva Szász Cserey Katalin, unitárius lelkésznő Firtosmartonosból,
Isten - országa békességének megteremtésére ösztönözte a gyülekezetet.


sandorszilard.jpg
Sándor Szilárd

Csütörtök
Az istentiszteleti szertartást Sándor Szilárd, Nyárádszereda-Jobbágyfalva unitárius lelkésze végezte.
Prédikációja alapjául olvasta az evangélium üzenetét: “Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében; amely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.” (Mt 13:31-32) Prédikációjában a környezettudatos életre hívta fel a gyülekezet figyelmét: legyünk őrizői és építői Isten országaának és annak a tündértájnak, amely szülőföldül adatott nekünk.
Elkísérte az egyházközség dalárdája és a nőszövetség képviselete.


jobbagyfalvidalarda.jpg
Gyülekezeti kórus


pankotvegyenek.jpg

Istentisztelet után egy kis pánkós kínálgatással kedveskedtünk vendégeinknek


Péntek
nagygabor.jpgAz istentiszteleti szolgálatot Nagy Gábor nyugalmazott református lelkipásztor végezte.
Prédikációjának üzenetét Ezékiel próféta látomására alapozta: “Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala. És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod! És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.” (Ezékiel 31:1-6). Prédikációjának alapkérdése az volt, hogy vajon ez a tetemvilágamelyben élünk, egyszer megelevenedik-e? Azok a tetemek, amelyek, mi magunk vagyunk, képesek-e a megéledésre? 
pentekigyulekezet4.jpg
Örömteli találkozások
idmathezoltan.jpg
Szombat
id. Máthé Zoltán, baptista képviselő a  válságkezelésre adott útmutatást. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése