Dévai emlékzarándoklat -2018

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és szöveg

Program: 

13.00 – Nagytiszteletű Kovács István közügyigazgató úr imája. A zarándoklat gyalogos szakaszát megnyitó ima helyszíne a felvonó alatti tér, annak érdekében, hogy azok is részesei lehessenek, kik felvonóval szeretnének feljutni a várba. 
14.00 – Istentisztelet. Lelkészek, teológiai hallgatók és világi egyletesek vezetésével. 
15.00 – Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr köszöntő beszéde. További köszöntő beszédek. 
15.20 – Gyertyagyújtás, valamint virágok és koszorúk elhelyezése az emlékcellánál. 
15.30 – Levonulás a várból a dévai unitárius gyülekezet imaházába (Lucian Blaga utca 14. szám), valamint a dévai református gyülekezeti házba, Melite ház (imaházzal szemben.) 

A zarándoklattal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: 

 Kérjük a zarándokokat, hogy egyházközségi, nőegyleti és/vagy ifjúsági egyleti zászlójukat hozzák magukkal Dévára. A zászlóvivők, a lehetőségek szerint, öltsenek magukra népviseletet. A zarándokok igyekezzenek időben felsorakozni a téren. 

 A zarándoklatról az MTVA (Duna Televízió) felvételt készít, melyet november 25-én, déli 12 órától lehet megtekinteni a Duna Televízió adásában. 

 Öltözzenek rétegesen, hozzanak magukkal vizet, és készüljenek fel arra, hogy fenn a várban nincs megfelelő lehetőség biológiai szükségletek végzésére. 

 Minden zarándokot, a várból való levonulás után, szeretettel várunk egy csésze forró teára és süteményre. 

 A zarándokok szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Magna Curia-ban megtekinthető az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás szombaton 10 és 18 óra között. A jelenleg múzeumként működő épület a várhegy alatti parkban helyezkedik el. 

 Minden egyletes zarándok számára az utazási költségeket az ODFIE fedezi. 

 A jubileumi évre való tekintettel a Gondviselés Segélyszervezet szeretné elősegíteni azt a célt, hogy a zarándoklat iránt érdeklődő hittestvéreink közül senki részvétele ne hiúsuljon meg egyéni anyagi lehetőségek híján. Ennek érdekében arra kérjük az egyházközségi vezetőket, hogy erről a célról és lehetőségről értesítsék a gyülekezetük szegényebb tagjait, és biztassák őket (is) a részvételre. Amennyiben az adott egyházközségnek és/vagy egyházkörnek anyagi lehetősége van ugyanennek a célnak a támogatására, tisztelettel kérjük, hogy járuljanak hozzá a szegényebb zarándokjelöltek költségeinek részleges fedezéséhez. Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatására gondolunk: árvák, félárvák, fogyatékossággal élő személyek és kísérőik, szegénységi küszöb alatt élők*. (*A jelenlegi romániai viszonylatban azokra a személyekre vonatkozik, akik családjában az összjövedelem egy főre eső értéke 600 lejnél kevesebb.) A Gondviselés Segélyszervezet az unit.gondviseles@gmail.com címen október 31-ig várja a támogatási igények jelzését a következő adatok elküldésével: a rászoruló zarándokok neve, a közös utazás költségeinek személyenkénti egységára, a Segélyszervezettől igényelt hozzájárulás összege.

Idősek napjára


Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
ha megbántanak, ne zokogjak,
Te add meg, hogy eltűrjenek,
hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj azoknak szeretetet,
akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
öregségemet értő szánalom.
Ámen.

Isten éltesse minden idős testvérünket, hogy bölcsességükkel szebbé, gyümölcsözőbbé tehessék mindannyiunk életét!


Balázs Gyöngyvér: Őszi hálaadásra


Hálát adok a létért,

hálát a csillagos égért,
a mezőn nyíló illatos virágért,
a fenyők sejtelmes suhogásáért.
Hálát adok a hajnali csendért,
a madarak vidám énekéért,
hálát a ragyogó napsugárért,
esőcseppek csendes táncáért.
Hálát adok a gyereknevetésért,
hálát minden igaz ölelésért,
a megélt örömért s bánatért,
hálát a lélek hangjáért,
hálát az igaz barátért.
Hálát adok a nincsért,
hálát a szeretetben megélt kincsért.
Hálát adok minden szép szóért,
hálát a csendes imáért,
hálát a gondviselésért,
hálát Isten örök szeretetéért.


Olcsó istentisztelet


Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa, anya, gyerekek. A családfő csak panaszkodik: “nagyon gyenge volt a mai prédikáció, nem elég meleg a terem, a hangosítás érthetetlen, az énekeket nem is ismertem, a dob hangos, különben is, hogyan került egyáltalán oda, és aztán persze senki sem jött oda hozzánk a végén”. Árad a panasz, szinte vég nélkül. A család hallgatja, senki nem vitatkozik. Aztán az egyik fiú csak közbeszól: "Apu, azt azért el kell ismerned, hogy nem is volt ez olyan rossz száz forintért".
Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az Ószövetségben az istentisztelet mindig együtt járt az áldozattal. Sokba került. Áldozatot vittek, nem is akármilyet, elsőszülöttet. A legjobbat, amiben nincs hiba. Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A föld, ahol az oltárnak állnia kell, nem az övé. A tulajdonos, amikor megtudja, hogy királya milyen szándékkal jön, ingyen felajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent, ami csak az áldozathoz kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg az áldozat!? Nem, Dávid másképp gondolkozik: "Így nem! Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak!" (II. Sám 24:24)
Mit áldozok Istennek? Maradék időm, maradék erőm, maradék pénzem, maradék tehetségem… Olyan, mintha áldozati állatnak a legrosszabb birkát vitték volna, ami már senkinek sem kell. Miért kellett a legjobb állat? Nem volt mindegy, hogy milyen? De. Istennek egyikre sem volt szüksége.
Ő már akkor is a szívet nézte. Olyan imádókat keres, akik nagyon szeretik őt. Akiknek nem számít, hogy mennyibe kerül. Nem számít?