Konfirmáció

Első sor, balról: ifj. Karsai Levente, Márton József Attila és Szente Szabolcs Levente
Hátsó sor: Újvárosi Katalin lelkésznő és Mester Sándor gondnok

Az Unitárius Egyház fennállásának 450. esztendejében a fent látható három ifjú tett hitéről vallást. Adja Isten, hogy ilyen tiszták, érdeklődőek és kíváncsiak maradjanak. 

Ábrahám Ádám keresztelője

1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, 
2 de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. 
3 Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni, 
4 és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. 
5 Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; 
6 de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 
7 Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. 
8 A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 

9 Akinek van füle, hallja! 

Egy teáscsésze


"Egy házaspár, a 25. házassági évfordulóján elment Angliába, hogy vegyenek valami szépet. Mindketten szerették az antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a teáscsészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép csészét.
A férj megkérdezte az eladót:
- “Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sosem láttam ennyire szépet.”

A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze, legnagyobb meglepetésére megszólalt:
- “Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép?
Tudod, nem voltam mindig teáscsésze. Volt idő, amikor vörös voltam és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, hogy üvöltöttem a fájdalomtól:
- ‘Hagyj békén!’ - de Ő csak mosolygott, és így szólt:
- ‘Még nem.’
Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett és én hirtelen csak forogtam, forogtam, forogtam, körbe-körbe.
- ‘Állíts meg! Szédülök! - kiabáltam, de a Mester csak ingatta a fejét, és azt mondta:
- ‘Még nem.’
Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot! Csodálkoztam, miért akar megégetni. Sikoltoztam. Ki akartam jutni. Láthattam a Mester arcát az üvegen át, és leolvashattam ajkáról, ahogy a fejét rázta:
- ‘Még nem.’
Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. Hűlni kezdtem.
- ‘Mostmár jobb.’ - gondoltam.
Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam tőle.
- ‘Hagyd abba! Hagyd abba!’ - kiáltottam. De csak ingatta a fejét:
- ‘Még nem.’
Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először.
Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja:
- ‘Még nem vehetlek ki.’
Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és újra a polcra tett.
Egy órával később elém állított egy tükröt és azt mondta:
- ‘Nézd meg magad.’
Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek:
- ‘Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én., ez gyönyörű! Gyönyörű vagyok!’
- ‘Szeretném, ha emlékeznél arra’ - mondta - ‘tudom, fájt, amikor gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél, mikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot, szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és nem értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevontalak mázzal és befestettelek, de ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha nem teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna sokáig, nem lennél elég erős.
Befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltem, mikor hozzáfogtam a munkához.
Hát ez az élet:) benne vagyunk nyakig:)
Jó gyakorlást MINDENKINEK!

Pünkösd köszöntése az Úr 2018. évében

Róm 5,5. „…mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott szentlélek által.“
 
Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim! A Pünkösdi várakozás című versét Dsida Jenő így fejezi be: „Sugarat, fényt, színt adj nekünk,/ Mert epedünk!/ Fényesség nélkül oly sivár az élet!/ Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet:/ Legyen világosság!” A költő gondolatát unitárius egyházi énekünk szövegével folytatom: „Világosság szent atyja,/ Jelenjél meg köztünk,/ Felséged magasztalja/ Szánk, szívünk és lelkünk,/ Szíveinket hát buzdítsad,/ Szentlelkeddel elménk világosítsad.”(23. sz. ének)
Pünkösd ünnepén figyelmünk középpontjában a lélek áll, a bennünk lakozó isteni szikra, mely hitünk szerint Isten ereje, jóravaló segítsége, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az akaratot erősíti, tehát megvilágosít, megnyugtat, bátorít és boldogít. Így fogalmazza meg unitárius káténk, hogy mit értünk a szentlelken. Pünkösd ünnepén arról kell bizonyságot tegyünk, hogy Isten lelkének vezérlete alatt állunk, és a világosság gyermekei vagyunk. Pünkösd ünnepén ezt a bennünk lakozó belső fényt és világosságot kell megtapasztaljuk. Ez az a belső iránytű, mely segít eligazodni a jó és rossz, az igaz és hamis, a felemelő és alantas gondolatok között.