A munka folytatódik

2018. november 24-én újabb közmunka keretében folytatódott a kemény munka, a vakolat leverése. Még mindig van munka, ha Isten megsegít s az idő is engedi, folytatjuk. Kérünk minden jóakaratú embert, csatlakozzon!Székelymuzsna az ünnepi 450 évben

2018. november 18-án emlékeztünk egyházalapító püspökünkre és tisztelegtünk azon lelkészek, kántortanítók és gondnokok előtt, akik a székelymuzsnai unitáriusok életében hoszabb vagy rövidebb ideig jelen voltak. Jelenlétükkel mindig jelt hagytak környezetükben kitörölhetetlenül. Az ünnepi istentiszteleten Demeter Sándor Lóránd szolgált, köszöntőt mondott Levente Kiss református lelkipásztor, a helyi iskola diákjai pedig ünnepi műsort mutattak be. Id. Kozma Albert egykori muzsnai unitárius lelkész visszaemlékezése színesítette az ünnepséget, majd Erika Dezsy művésznő örvendeztetett meg gyönyörű énekével. A templom előtti kistéren Újvárosi Katalin mondott kopjafaavató beszédet. Az ünnepséget közös szeretetvendégség zárta. Istennek legyen hála a megélt pillanatokért!

Demeter Sándor Loránd ünnepi prédikációja

Kiss Levente református lelkipásztor köszöntése

A helyi iskolás gyermekek műsora

Id. Kozma Albert, egykori székelymuzsnai unitárius lelkész visszaemlékező gondolatai

Dézsy Erika előadása - az egykori énekvezér, Mester Dénes unokája

A biblia első kérdése így hangzik: hol vagy? Ma is kérdés ez mindannyiunk felé: hol vagy ma, keresztény testvérem?

A kopják készítői: Felszegi Sándor és Dénes Csaba.
Az innenső kopja a lelkészeknek és kántortanítóknak állít emléket a mindenség, a világosság, a tudomány és a 450 év jelképeivel, a túlsó pedig a gondnokoknak: a székely csillag, a nap és a földbirtokosok jegyeivel. Adja Isten, hogy álljanak újabb 450 évet s  hirdessék: egy az Isten, egy a nemzet!


Kettős keresztelő2018. november 17-én keresztelési szertartást végeztünk, melynek keretében megkereszteltük
 Ötvös Tünde és Andrási Barbara testvéreinket. Isten áldja életüket, gazdagítsa lelküket és vezesse mindig a jó úton!

Meghívó emlékjelhagyásra

A Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség vezetősége szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2018. november 18-án, 10 órától kezdődő  ünnepségére. Ez alkalomból emlékezünk egyházalapító püspökünkre, és tisztelgünk azok előtt a lelkészek, kántortanítók és gondnokok előtt, akik az elmúlt 450 év alatt előttünk jártak.
Az idei esztendőben az Egyházközség Vezetősége elhatározta templomunk felújítását. Az első lépések megtétele buzdított arra, hogy emléket állítsunk azoknak, akiknek köszönhetjük mai létünket. Hisszük, hogy e megálló erőt ad a további munkánkhoz: a jövő építéséhez!
Az istentisztelet után ünnepi műsorra kerül sor a templomban, majd a templom előtt leleplezzük az elődeink tiszteletére állított emlékjelet.
Együttlétünket szeretetvendégséggel zárjuk.